KMS

Browse/Search Results:  1-7 of 7 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Polarity tuning of carbon nanotube transistors by chemical doping for printed flexible complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-like inverters 期刊论文
CARBON, 2019, 卷号: 147, 页码: 566-573
Authors:  Xiao, Hongshan;  Xie, Huafei;  Robin, Malo;  Zhao, Jianwen;  Shao, Lin;  Wei, Miaomiao;  Portilla, Luis;  Pecunia, Vincenzo;  Chen, Shujhih;  Lee, Chiayu;  Mo, Lixin;  Cui, Zheng
Adobe PDF(3141Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2019/06/04
2-Thiophene ethylamine modified hyaluronic acid with its application on hepatocytes culture 期刊论文
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, 2018, 卷号: 88, 页码: 157-165
Authors:  Wang, Lu;  Zhou, Yu;  Dai, Jing;  Jiang, Shushu;  Lu, Yi;  Sun, Man;  Gong, Jinkang;  Huang, Pengyu;  Yao, Yuan
Adobe PDF(3118Kb)  |  Favorite  |  View/Download:126/0  |  Submit date:2018/04/11
Hydroxyapatite nanobelt/polylactic acid Janus membrane with osteoinduction/barrier dual functions for precise bone defect repair 期刊论文
ACTA BIOMATERIALIA, 2018, 卷号: 71, 页码: 108-117
Authors:  Ma, Baojin;  Han, Jing;  Zhang, Shan;  Liu, Feng;  Wang, Shicai;  Duan, Jiazhi;  Sang, Yuanhua;  Jiang, Huaidong;  Li, Dong;  Ge, Shaohua;  Yu, Jinghua;  Liu, Hong
Adobe PDF(4306Kb)  |  Favorite  |  View/Download:73/0  |  Submit date:2018/06/13
Natural and bio-inspired underwater adhesives: Current progress and new perspectives 期刊论文
APL MATERIALS, 2017, 卷号: 5, 期号: 11
Authors:  Cui, Mengkui;  Ren, Susu;  Wei, Shicao;  Sun, Chengjun;  Zhong, Chao
View  |  Adobe PDF(2160Kb)  |  Favorite  |  View/Download:113/19  |  Submit date:2018/01/05
Colloidal metal oxide nanocrystals as charge transporting layers for solution-processed light-emitting diodes and solar cells 期刊论文
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 2017, 卷号: 46, 期号: 6, 页码: 1730-1759
Authors:  Liang, Xiaoyong;  Bai, Sai;  Wang, Xin;  Dai, Xingliang;  Gao, Feng;  Sun, Baoquan;  Ning, Zhijun;  Ye, Zhizhen;  Jin, Yizheng
View  |  Adobe PDF(6627Kb)  |  Favorite  |  View/Download:148/27  |  Submit date:2017/07/04
Hybrid tandem solar cells with depleted-heterojunction quantum dot and polymer bulk heterojunction subcells 期刊论文
NANO ENERGY, 2015, 卷号: 17, 页码: 196-205
Authors:  Kim, Taesoo;  Gao, Yangqin;  Hu, Hanlin;  Yan, Buyi;  Ning, Zhijun;  Jagadamma, Lethy Krishnan;  Zhao, Kui;  Kirmani, Ahmad R.;  Eid, Jessica;  Adachi, Michael M.;  Sargent, Edward H.;  Beaujuge, Pierre M.;  Amassian, Aram
Adobe PDF(1891Kb)  |  Favorite  |  View/Download:84/0  |  Submit date:2017/07/04
Gelatin-assisted fabrication of graphene-based nacre with high strength, toughness, and electrical conductivity 期刊论文
CARBON, 2015, 卷号: 89, 页码: 279-289
Authors:  Lian, Min;  Shi, Zixing;  Zhang, Sai;  Li, Hong;  Yin, Jie;  Fan, Jinchen
Adobe PDF(3345Kb)  |  Favorite  |  View/Download:70/0  |  Submit date:2017/11/07